Pályázati tájékoztatás

GINOP-6.1.6.-17-2018-00949

MIELL Quality Kft. tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettsége

A támogatás intenzitása: 61,16%

A projekt megvalósításának időtartama:

  • A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

  • A projekt befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

  • A projekt eredményeként a Miell Quality Kft. munkatársai közül 138 fő vesz részt tudás- és szakmai ismereteinek bővítését célzó képzéseken.

  • A résztvevők új szakmai (minőségbiztosítás, minőségmenedzsment, Lean ismeretek és menedzsment) ismeretekkel gazdagodnak, IT és kommunikációs kompetenciái fejlődnek.

  • A Miell Quality Kft. munkavállalói a képzések elvégzéséről tanúsítványt szereznek.

  • A 30 db képzés megvalósítása külső képzőintézmény bevonásával valósul meg.

GINOP-2.1.8-17-01012

A támogatás intenzitása: 46 %
A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2018. szeptember 28. 
A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés eredményeképpen 3 db eszköz került beszerzésre, és ezáltal a vállalkozás új, innovatív technológiák  alkalmazását vezette be. A bevezetett technológiák: porfestő és szemcseszóró eljárások alkalmazása a legmodernebb berendezések segítségével.

A beszerzett eszközök:

  • 1 db HC800 típusú kamrás függőpályás szemcseszóró gép,

  • 1 db előkészítő kabin – egyszerű zsírtalanító berendezés,

  • 1 db elektrosztatikus porfestő komplett sor.

A berendezéseknek köszönhetően vállalkozásunk meglévő tevékenységeihez kapcsolódóan új termékek jöhetnek létre, ezáltal új piacokra léphet be, új  megrendelői kör igényeit elégítheti ki.

NFA-2017-KKV-19-0919-03

Kedvezményezett neve: MIELL Quality Kft.

Beruházás helyszíne: 8514 Mezőlak, 34. hrsz., 36/3 hrsz.

Pályázat megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Pályázat azonosító száma: NFA-2017-KKV

Támogatás összege: 24.649.700 forint

Projekt befejezése: 2018.09.30.

Projekt azonosító száma: NFA-2017-KKV-19-0919-03