Pályázati tájékoztatás

GINOP Plusz-3.2.1-21

Sajtóközlemény

            MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA A MIELL QUALITY KFT.-NÉL

2023/04/26

Európai Uniós forrás segítségével munkaerő fejlesztésére kerül sor a Miell Quality Kft.-nél, a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű projekt keretén belül. A pályázati kiírására benyújtott projekt 4,7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

2011-ben létrejött vállalkozás, amelyet Botfa Bálint hozott létre Vasváron és amely alapítása óta évente megduplázta árbevételét. A MIELL Quality autóipari beszállítói termékek megfelelőségét ellenőrzi és igazolja azon hitvallás szerint, hogy lehet magasabb precizitással, versenyképes árak mellett dolgozni, ha jelen van a szakértelem, a rugalmasság és a megbízhatóság!

 

A MIELL professzionális szolgáltatásokat nyújt autógyárak, autóipari beszállítók, egyéb ipari szektorban működő gyárak részére. Partnereit minőség ellenőrzési tevékenységgel, speciális javítási, gyártósori támogatással, interim szolgáltatással látja el.

 

A magas szintű elvárások teljesülését szervezett és jól képzett csapata mellett a bevezetett és folyamatos fejlesztett minőségirányítási rendszer biztosítja. A MIELL Quality Magyarország nem EGY a minőség ellenőrző cégek közül. A MIELL Quality Magyarország az a hely, ahol biztos a minőség!

A vasvári MIELL Quality-nél a munkaerő az érték!

 

A kedvezményezett neve: MIELL Quality Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyiratszám: VA/FMMF-KIO/001919/2023

A beruházás megvalósításának ideje: 2023.03.05-2024.08.29

Elnyert, szerződött támogatás összege: 4 700 000 Ft

 

Beruházás rövid bemutatása:

 

A vállalkozás fő célja a munkavállalók és vállalat alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül. A projekt keretében 4 soft skill képzés lebonyolítására kerül sor, melyek a Konfliktuskezelés készségei, Asszertív kommunikáció, Együttműködés fejlesztése és a Vezetők fejlesztése. A képzéseken összesen 43 fő vesz részt.

 

A támogatás összege képzési költségből, projekt-előkészítés és projektmenedzsment költségéből áll.

 

A képzések az alábbi témákat dolgozzák fel:

 

Konfliktuskezelés:

·        Konfliktusok felismerése és folyamatának megértése;

·        Konfliktusokhoz való egyéni hozzáállás -és a konfliktuskezelési stílus beazonosítása az ezek közötti összefüggés megértéséhez;

·        Konfliktuskezelés technikái és hasznos kommunikációs eszközök;

·        Konfliktusgerjesztők;

·        Ártó és akadályozó konfliktusok;

·        Személyi konfliktusok megoldásai;

·        Konstruktív konfliktusok hasznossága;

·        Érzelmek kezelése konfliktushelyzetben;

·        Résztvevői kérdések és önreflexió

 

Asszertív kommunikáció:

·        Asszertív szemléletmód és asszertív kommunikáció – az asszertivitás 3C-je - alapok;

·        Az asszertív kommunikáció felépítése;

·        Amikor nem értünk egyet …

·        Hogyan adjunk visszajelzést? (pozitív, negatív, hiba kommunikálása)

·        Hogyan reagáljunk a kritikára – akár igazságos, akár igazságtalan

·        Asszertív testbeszéd - verbalitás alátámasztása;

·        Hogyan ismerjük fel az akadályokat és problémákat a kapcsolatokban, és hogyan

·        kerüljük el őket, mielőtt megjelennének?

·        Hogyan kezeljük a "nehéz" kollégákat kapcsolatokat ... és hogyan alakítsuk át ezt a kapcsolatot konstruktív együttműködéssé?

·        Milyen szituációkban hasznos és milyen szituációkban nem az asszertív viselkedés?

·        Szituációk elemzése, megbeszélése;

·        Gyakorlás szituációs feladatokon keresztül, feedback;

·        Résztvevői kérdések és önreflexió

 

Együttműködés fejlesztés:

·        Hol vagyunk most? Merre tartunk?

·        Melyek a rövidtávú és hosszútávú terveink?

·        Hogyan kívánunk célba érni?

·        Mi az, ami jól megy nekünk és miben érdemes fejlődni?

·        Szervezeti kultúra és az „én szerepem”;

·        Jelenlegi együttműködési szint értékelése;

·        „Része vagyok a csapatnak, tehát hatással vagyok a csapatra” személyes-és csapatidentitás;

·        Értékek, normák, és az együttműködés szabályai, feltételei;

·        Melyek az értékeink, amikre alapozhatunk?

·        Hogyan biztosítható az együttműködés a szervezeten belül?

·        Akadályok az együttműködés felé vezető úton;

·        DISC szerepe az együttműködésben;

·        Feszültségek-és konfliktusok kezelése a csapatmunka során – ismétlés és érintőlegesen;

·        Visszajelzés kultúrája, mint csapat-és vállalati kultúra értéke;

·        Asszertivitás a csapatban, mint előremutató kommunikációs eszköz – ismétlés és érintőlegesen;

·        Együttműködő szervezeti kultúra létrehozása?

·        Akciótervezés;

·        Résztvevői kérdések és önreflexió

 

Vezetői fejlesztés:

·        Mit jelent a vezetés? Vezető és vezető közötti különbségek;

·        Vezetővé születünk vagy vezetővé válunk?

·        Milyen az ideális vezető?

·        Vezetési stílusok – előnyök és hátrányok a gyakorlatban;

·        Milyen vezetői stílust képviselek; Egy vagy több vezetési stílust alkalmazzunk?

·        Vezetőként mi a célunk? Hogyan gondolkodunk? Mi a filozófiánk?

·        DISC szerepe a vezetésben;

·        Mit érhetünk el a különböző kommunikációs stílusok használatával a vezetői szerepkörben?

·        Delegálás – Viszonyulás a delegáláshoz; A delegálás gátjai; Delegálás vs. feladatkiosztás; Tudatos delegálás módszertana;

·        Motiválás – Hatékony motiválás alapelvei és befolyásoló tényezői; Hogyan motiváld a munkatársad? – gyakorlati technikák mindennapi használatra;

·        Visszacsatolás – Mi a visszajelzés és mi nem az? A visszacsatolás előnyei egyéni -és csoportszinten; Visszajelzés típusai, jellemzői és hatékonyságának feltételei; Kommunikációs gyakorlatok és jó példák;

·        Együttműködés és információáramlás;

·        Ellenálláskezelés;

·        Változáskezelés;

·        Reziliencia;

·        Csapatépítés;

·        Résztvevők kérdései, önreflexió

 

További információ kérhető:

 

Pinczi Julianna

+36 30 785 89 38

 

julianna.pinczi@miellgroup.com

 

GINOP-1.2.1-16-2017-00878

Pályázati tájékoztató1

Európai Uniós forrás segítségével kapacitás bővítésére kerül sor a Miell Quality Kft. balogunyomi és vasvári telephelyén, a GINOP-1.2.1-16-2017-00878 azonosítószámú projekt keretében, A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázati kiírására benyújtott, Termelési Kapacitásbővítő beruházás a Miell Qulity Kft.-nél című projekt 81,86 millió Forint támogatásban részesült.

Sajtóközlemény (nyitó)
Sajtóközlemény (záró)

 

 

 

 

GINOP-1.2.1-16-2017-00878

Pályázati tájékoztató2

A támogatás intenzitása: 35%

A projekt megvalósításának időtartama:

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt befejezésének tervezett napja: 2019.10.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A CASC-AID „OPART” Operáció és HR irányítási rendszer bevezetése, informatikai infrastruktúra kialakítása, üzembe helyezése. Egy olyan komplett rendszer bevezetése, mely közvetlenül mintegy 50 munkavállalót érint, számos informatikai eszköz cseréjén, valamint az új operációs rendszer bevezetésén keresztül.

Egy olyan informatikai rendszer kerül bevezetésre (OPART), mely a jogosultak számára rugalmasan, bármikor és bárhonnan elérhető felületen, mindenkor a legfrissebb adatokat, transzparens, kontrollálható, mérhető folyamatokat jeleníti meg. A szolgáltatás modern környezetben érhető el, melynek jelentős előnye, hogy bármilyen eszközről, (asztali vagy hordozható számítógép, tablet) egy böngésző program rendelkezésre állása esetén, külön telepítés nélkül elérhető.

Ezen felül frissítésre kerül a Kft. informatikai eszközparkja is, mely megkönnyíti a dolgozók mindennapi munkáját. A teljesség igénye nélkül: szerver kihelyezése, levelező rendszer cseréje, wifi eszközök cseréje, monitorok, számítógépek cseréje, notebookok beszerzése.

GINOP-6.1.6.-17-2018-00949

Pályázati tájékoztató3
MIELL Quality Kft. tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettsége

A támogatás intenzitása: 61,16%

A projekt megvalósításának időtartama:

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.
A projekt befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt eredményeként a Miell Quality Kft. munkatársai közül 138 fő vesz részt tudás- és szakmai ismereteinek bővítését célzó képzéseken. A résztvevők új szakmai (minőségbiztosítás, minőségmenedzsment, Lean ismeretek és menedzsment) ismeretekkel gazdagodnak, IT és kommunikációs kompetenciái fejlődnek.
A Miell Quality Kft. munkavállalói a képzések elvégzéséről tanúsítványt szereznek.
A 30 db képzés megvalósítása külső képzőintézmény bevonásával valósul meg.

GINOP-2.1.8-17-01012

Pályázati tájékoztató4

A támogatás intenzitása: 46 %
A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2018. szeptember 28.
A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés eredményeképpen 3 db eszköz került beszerzésre, és ezáltal a vállalkozás új, innovatív technológiák  alkalmazását vezette be. A bevezetett technológiák: porfestő és szemcseszóró eljárások alkalmazása a legmodernebb berendezések segítségével.

A beszerzett eszközök:

1 db HC800 típusú kamrás függőpályás szemcseszóró gép,
1 db előkészítő kabin – egyszerű zsírtalanító berendezés,
1 db elektrosztatikus porfestő komplett sor.
​A berendezéseknek köszönhetően vállalkozásunk meglévő tevékenységeihez kapcsolódóan új termékek jöhetnek létre, ezáltal új piacokra léphet be, új  megrendelői kör igényeit elégítheti ki.

NFA-2017-KKV-19-0919-03

Kedvezményezett neve: MIELL Quality Kft.
Beruházás helyszíne: 8514 Mezőlak, 34. hrsz., 36/3 hrsz.
Pályázat megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
Pályázat azonosító száma: NFA-2017-KKV
​Támogatás összege: 24.649.700 forint
​Projekt befejezése: 2018.09.30.
Projekt azonosító száma: NFA-2017-KKV-19-0919-03