Mitől sikeres hosszú távon egy szervezet?

Mitől sikeres hosszú távon egy szervezet?

MQ20-blog

Mitől jó egy szervezet, s mi garantálja, hogy hosszútávon is képes sikerrel működni? Hogyan tűnik ki a többi cég közül? Cikkünkben megpróbálunk választ adni a kérdésekre. 

Egy közelmúltban közzétett kutatás arra kereste a válaszokat, hogy mi az oka annak, hogy a szervezetek élettartama az elmúlt 100 évben drasztikusan, egyébként átlagosan 67 évről 15 évre csökkent?  A szervezeti működés, a vezetési modell és szervezeti kultúra oldaláról vizsgálták a kérdést.

Függetlenül a szervezet szakmai területétől, üzleti modelljétől, szolgáltatási jellegétől kétféle modellt különböztet meg az anyag. A „hagyományos” hosszú életpályamodellt, szakmai fejlődési és kibontakozási lehetőséget kínál alkalmazottainak. A szervezet végigjárja a klasszikus érési és fejlődési pályát, bejárja a működési és vezetési kríziseket. A krízisek mentén hozott döntések, az abból származó tapasztalatok viszik előre a szervezetet. Ezen szervezetekre a folyamatos bővülés jellemző s ennek megfelelően alakítják működésüket. Állandó versenyben vannak versenytársaikkal és évről évre önmaguk teljesítményével.

A másik modell, amit nevezhetünk „időtálló” szervezetnek, alapvetően egy fluktuáló szervezeti működést feltételez. Működésük a szervezeti kihívások mentén folyamatosan fejlődik, azonban a hagyományos modellhez képest nem a mennyiségi növekedésre, hanem a minőségi fejlődésre fókuszálnak. Ezen szervezetek céljaikat tekintve hosszú távra terveznek, s gondolkodásukat a gyors haszon helyett a fenntarthatóság jellemzi. Működésük alappilléreit a megbízható kapcsolatok és innovációra képes humán erőforrás adják. A szervezet működésében nem a karrierívek támogatása a cél, hanem a megújuláshoz szükséges állandó kiváló szakmai jelenlét.

Az időtálló szervezetek évről évre új tudást és új impulzusokat kapnak fejlődésükhöz. Sokszor olyan szakembereket is bevonva a fejlődésük mentén, akiknek tulajdonképpen semmi közük sincs az iparághoz, ám merőben új gondolatokkal gazdagíthatják a szervezetet. Nem arra törekednek, hogy egyre nagyobbak legyenek, hanem arra, hogy egyre jobbak. Szervezeti kultúrájukban különösen szerepet kap a kapcsolattartás fejlesztése, a különböző szakmai területek együttműködésének erősítése. Ezek alapja a diverzitás tudatos kezelése, a különböző szakterületek, életpályák és korosztályok együttműködésének összehangolása.

Az időtálló szervezetek  stabil magját a vezetői állomány adja, akik jóval hosszabb ideig vannak pozícióban, mint a „hagyományos” szervezeteknél. Akár 10-15 évig is vezetői státuszban vannak. A tudás és a tapasztalat így hosszú ideig megmarad a rendszerben, amelynek következtében a vezetés átlátja a teljes fejlődési folyamatot, annak lehetséges kiugró- és mélypontjaival együtt. Érdemes megjegyezni, hogy ezeknél a szervezeteknél a tanulási alázat jellemzi a vezetőket; elfogadják, sőt, igénylik is mások véleményét, ötleteit.